#05

Posted on Mar 23, 2024

Point-free Programming / Tacit Programming

Bu konuda yeterince ingilizce içerik var zaten. Türkçe olarak açıklarsam fonksiyonu tanımlarken alacağı parametreyi belirtmediğinizde point-free programlama yapıyorsunuz. Buradaki point kelimesi “.” manasında değil. Aksine bolca “.” operatörü ile birleştirme yapılabilmesi için de çok güzel oluyor. Çok nokta görünüyor yani bu tarzda.

birekle :: Int -> Int
birekle sayi = sayi + 1
birekle = (+) 1 --pointfree

Okunabilirlik konusunda ise “okunabilirlik aşinalıktır” lafına bakarsak bu tarzı benimsediğinizde daha okunabilir bir tarz oluyor.