Erkekler için feminizme giriş

Kendi dünyamda gözlemlediğim kadarıyla feminizmin ne olduğunu kadınlardan daha çok erkeklerin anlaması gerekiyor. Erkeklerin anlayabilmesi de birilerinin tekrar tekrar ve farklı diller kullanarak anlatmasından geçiyor sanırım.

Ayrıcalığa alışmış olana eşitlik zulüm gelir.

Feminizm Nedir?

Feminizm, tek bir şekilde açıklanması zor olsa da en ortak paydası Toplum içerisinde, kadınların erkeklerle eşit muamele görmesi çabasında bulunmaktır. Feminizmin tek ve genel şekilde açıklanamıyor olmasının sebebi ise birbirinden çok farklı fikirsel tabanlar barındıran feminizmler bulunmasındandır.

Yani, feminizm kadın hakları amacı güder. Çeşitli feminizmlerin manifestoları farklı konuları dahil edebilse de tüm feminizmlerin esas ve yegane amacı Kadının erkeklerle eşit haklara sahip olmasıdır.

Feminizm Neden Var Oldu?

Eğer kadının idam sehpasına mahkûm olma hakkı varsa, tribünden izleme hakkına da sahip olmalıdır. – Olympe de Gouges

İlk izlerine 17yy'da rastlasak da, ilk kazanım olarak görebileceğimiz 1793 yılında Gouges tarafından dile getirilen yukarıdaki söz ile; İnsan Haklarının 17. maddesinin kadınlar için yeniden düzenlenmesi talebi ile teorik olarak 18yy sonunda filizlendiği görülebilir.

19yy sonlarına doğru birinci dalga feminizm diye adlandırabileceğimiz; oy hakkı, eşit maaş hakkı, eşit eğitim hakkı taleplerini içeren feminizm Avrupa ülkelerinde, Amerika'da ve Avustralya'da yayılmaya başladı.

İlk dalga feminizm 1920'lere kadar sürdü ve sonrasında dünyanın ekonomik ve siyasal durumu ikinci dalga feminizme kapı açtı. Savaşta, endüstride çalıştırılan kadınlar savaş sonrasında tekrar ev kadını ve anne rollerine dönmeye itildi. İkinci dalga feminizm ilkinden daha fazla ve detaylı olarak; seçme seçilme hakkı, üreme hakkı, resmi haklar karşısındaki eşitsizlikler vb. konularda talepleri bulunuyordu.

Üçüncü dalga feminizm ise doksanlardan itibaren ortaya çıkmıştır ve farklı konu ve konseptlere odaklanan çok çeşitli talepler içeren farklı feminizmleri içerir.

Üçüncü dalga feminizm merkezinde kadınların farklı sınıf, dil, din, renk, ırk, kültür vb kategorilerden oluşabileceğini kabullenmek bulunur.

İlk feminizmler genel olarak “beyaz ortasınıf avrupalı kadınlar” tarafından gerçekleştirildiğinden bu kategorideki kadınlar tarafından, bu kategorideki kadınlar için gibi bir durumu bulunuyordu.

Sonuç

Feminizmin ne olduğu ve neden varolduğu bu kadar basit şekilde özetlenebilse de hala erk tarafından ısrarla anlaşılmamak isteniyor. Bunun sebebi ise en başta belirttiğim sözde gizli. Ayrıcalığa alışmış olan erkek, örneğin kendisine kadın yemek yapmak istemezse bunu bir zulüm çeşidi olarak algılıyor.

Bu durum ise erkeklerin feminizmi ve feministleri cadılaştırmaları için motivasyon kaynağı oluyor. Bunu yıkabilmenin tek yolu ise feminizmin ne olduğunu ve ne olmadığını öğrenip kendimizi şekillendirmektir.

Erkekler olarak ayrıcalıklı yetiştirilince en zor şey bu ayrıcalıklardan vazgeçmek gibi sanılabilir. Ancak bu büyük bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Erkekler olarak, kadın haklarına sahip çıkmak konusunda motivasyon edinmek ve anlamak isterseniz aşağıdaki listedeki kitaplardan okumaya başlayabilirsiniz.

Geleceğin daha huzur dolu olmasının ve dünyanın daha yaşanabilir bir yere dönüşmesine en büyük faydayı kadın erkek eşitliği sağlayacaktır.

Kaçınılması gereken fikirler

Feministler erkek düşmanıdır. Feminizmler pek çok farklı dala ayrılsa da, feminizmlerin temeli hiç bir zaman erkek düşmanlığı olmamıştır. Cinsiyet eşitliği talep edenlerin diğer cinsiyeti aşağılaması veya diğer cinsiyete karşı üstünlük iddia etmesi abzürt olacaktır.

Kadın hakları erkekler tarafından verildi. Ataerkil toplum, ne kölelere, ne çocuklara ne de kadınlara durup dururken hiç bir hak vermemiştir. Tarihte bunun bir örneği yok. İçindeki yaşanılan toplumdan kadınlar haklarını talep etmiştir. Toplum ise erkeklerin yönetiminde olduğundan bu hakların elde elilmesini engellemek için güçleri yettiğince direnmiştir. Her direnişe rağmen kadınlar yılmayıp her türlü eylem ve protestolarla, kimi zaman yasal yollarla kimi zaman ise şiddeti seçerek haklarını talep etmiştir. Bu hak talebine direnişin kırıldığı noktalarda kadınlar haklarını toplumdan almıştır. Kadınlara haklarını erkekler verdi cümlesi, bilek güreşinde yenilen birinin bilerek yenildim ya demesi kadar acizdir.

Feminizmler ahlaksızlık saçıyor. Din temelli olarak da bir çok feminizm çeşidi bulunmaktadır. Bu dinlerin ahlak sınırları ise çoğu erkeğin ahlak sınırlarından daha dardır, yani göreli olarak bu feminizmlerin çok daha ahlaklı olduğu iddia edilebilir. Öyle olmasa dahi; ahlak göreli ve sürekli güncellenen bir kavramdır. Yani 100 yıl önce babanızın yanında sigara içmek ahlaksızlık sayılırken bugun baba oğul samimiyeti sayılabilir. Feminizmler içinde bulundukları toplumun ahlak sınırlarının dışında bulunmazlar. Yalnızca erkeklerin baskılarını ahlak diye isimlendirerek saçtıkları algıları yoksayarlar.

Feministler lezbiyendir. Lezbiyen feminizm diye feminizmin bir alt dalı mevcuttur. Ancak bir feminist kadınlık dışında herhangi bir kategoride bulunmak zorunda değildir. Yani her feminist lezbiyen değildir, her lezbiyen feminist değildir.

Kadınlara feminizm öğretmeliyim. Feminist literatüre ne kadar hakim olursak olalım, feminist hareket sadece kadınları içermektedir ve erkekler olarak tek yapabileceğimiz şey yoldan çekilmektir. İlle de birşeyler yapmak istiyorsanız bu yazının yaptığı gibi erkekleri hedefleyen içerikler üretebilirsiniz. Ancak bir kadına kendi hakkını nasıl savunacağını öğretmek bir erkeğe düşmez. Her kadın kendine özgü kadınlık deneyimine sahiptir, hepsinin kendine özgü feminist tavrı bulunabilir. Erkekler olarak başka kadınlar tarafından üretilmiş argümanlarla, diğer kadınlara ahkam kesmeye kalkmak aptallıktan başka bir şey değildir. Feminizm konusunda ahkam kesmeden, konu hakkında bilgisi olmadığını düşündüğünüz kadınları, feminist oluşumlara yönlendirebilir ve feminist yazınlar önerebilirsiniz.

Kitaplar – Feminist Manifesto – Kadınların Özgürlüğü İçin 15 Madde FeminizmFeminizmler Tarihi

Kısa bir giriş olarak yazdığım bu yazıdaki kaçınılması gereken fikirleri zaman içinde güncelleyeceğim. Eklenmesi iyi olur dediğiniz argümanları z@emre.xyz adresinden bana ulaştırabilir veya delirehberi twitter hesabımdan bana yazabilirsiniz.

Densizlik ettiğimi düşündüğünüz kısımlarda lütfen eleştirilerinizi aleni olarak twitterdan veya eposta adresimden bana ulaştırınız. Kendimi düzeltmekten memnuniyet duyarım.

#tr #feminizm

yorumlarınızı z@emre.xyz üzerinden iletebilirsiniz. you can send your comments to z@emre.xyz.