Emre.xyz

thoughts of @delirehberi

There is a ton of legacy projects that exist in the universe written in PHP. Old codebases are hard to maintain, and it's not easy to set up a development environment for legacy applications. I had the same issue; I have a lot of solutions to build a stateless development environment for legacy projects. Today I will focus on database-related one.

Let's think you start to work on a legacy project and have made some changes to the database on your local. What do you need to do? You will probably fetch the production database to your local (with/without data), write some SQL to alter your DB structure, save queries, and apply them to your production database.

It's a simple task if you have a simple application. But web applications are mostly like living organisms. Invariably they will be getting more and more complex. You will sometimes forget to apply a statement to your production database. It will cause many problems until you realize which statement you forgot.

There is a solution for following the structural database changes. It's called Schema Migration. You can start to use a migration library to follow database structure changes. Also, you can go future and past in your DB schema with a migration tool (be careful, it will remove all data dependent in that update if you go back. it will remove field data if you remove a field.)

Migration libraries mostly have simple logic. You will have versioned up and down scripts, and it will run those scripts. But it may be hard to add libraries to legacy apps.

So, I created a library for the same purpose. Other libraries are too big and complex; I built a library on top of the PDO library, which has a few simple commands. I want to show you how you can add that library to your legacy app and start to use it. Let's begin.

The library name is Migratos, its a god of all migration libraries :)

You can install with composer require 7cups/migratos command. But you will need to create a wrapper for that. Eventually, it's just a library.

#console.php
<?php

require_once(__DIR__.'/vendor/autoload.php');

use SevenCupsMigratos\Command\MigrationCommand;
use Symfony\Component\Console\Application;
 

$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'databaseuser', 'databaseuserpass'); 

$application = new Application('My Console','1.0');

$application->add(new MigrationCommand($db)); 

$application->run();

Migratos only care for PDO instances. Maybe you have a wrapper library over PDO; it will work if extended from PDO.

We loaded our application autoloader (which was generated by the composer) and then created our PDO instance; then, we will add a migration command to CLI application. (It is using symfony/command library to manage CLI, you can use MigrationCommand with your console app if you have one)

But before, do not forget to create a folder named migration in your root directory. mkdir migration

Then we just run the CLI app.

Let's do some tests. You can run that command: php console.php --help. You will get help text of usage of symfony/console. Then you can run the php console.php list command to get what tools exist in the console.php, and you will see that app:migration subcommand.

Lets test this: php console.php app:migration --help. There are five options that exist for use with that subcommand.

At the first usage, you will need a base.sql file. Because you have a database schema already. Try php console.php -b command. It will ask to write a new SQL file with some content. Answer yes. In that step, only the migration table create statement exists in base.sql file.

#base.sql
 CREATE TABLE migratos_migration_versions (
  id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  version int(11),
  run_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  direction ENUM('u','d'),
  current_version varchar(255),
  PRIMARY KEY (id)
)

Now, you have to export your database structure manually (I will add an automated base.sql creation soon), then paste the content of that file. Let's say we have just a table; then, our base.sql will look like this;

#base.sql
 CREATE TABLE migratos_migration_versions (
  id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  version int(11),
  run_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  direction ENUM('u','d'),
  current_version varchar(255),
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users(
  id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  username varchar(255),
  type ENUM('admin','member'),
  password varchar(255),
  PRIMARY KEY (id)
)

You see. This is our base database structure. But do not forget to add IF NOT EXISTS statement to the table creating query. Your database already exists; you would not want to override existing data.

Now, we will run php console.php app:migration --init command to initialize our local database. Do not run this command on production!!!

And your local database structure is ready to use. You can copy your local migratos_migration_versions table to your production database if you want to use that tool in the production server. It contains data for initial data, which is your existing production database. All runs after an initial run will update your database structure from that point. This is zero-point.

OK!

Let's create a new migration file. Let's say we need to add an email field to the user table. Run that command: php console.php app:migration -c, and create two empty files, one for up and one for down scripts. Under migration folder d_1660740441.sql u_1660740441.sql, you will see two new files.

Add your up SQL script to u_1660740441.sql file;

ALTER TABLE users ADD COLUMN email varchar(255) null;

And add your down SQL script to d_1660740441.sql file;

ALTER TABLE users DROP COLUMN email;

Ready, you can run the migration command php console.php app:migration -u to append changes to the database. It will print out SQL statements before running on the database.

Then changes will be applied to your database. You can commit that file, and all developers in the team can create their own migration files, and the system admin will know which changes happened to the database structure.

Do you want to roll back changes? Easy peasy!

php console.php app:migration -d 1660740441 this command will revert changes made by u1660740441.sql file and upper versions. For instance, you have 2 migration files u1 and u_2. If you run down the command for 1, it reverts all updates bigger than 1.

Good for you!

There is a demo repository in GitHub; https://github.com/delirehberi/legacy-app

#php #library #database #command #en

Yoldan çevirip “X kadına, kocası şiddet uygulamış” dediğinizde, 10 kişiden 6'sı ilk olarak “kadın kim bilir ne yapmıştır” diye düşünecektir, 3 kişi “Olur mu öyle şey” deyip ardından “karı koca arasına girilmez” diye düşünüp tabi ki böyle bir olayı çok ciddiye almayacaktır. Kalan bir kişi ile belki, çok düşük bir ihtimalle erkeğin şiddetine karşı gelmeye cesaret edebilecek bir cevap verecektir.

Read more...

Doctrine is well-known ORM for php applications, especially apps which uses #symfony framework. I like to use symfony when i need to write a php application in all scale.

Doctrine is fittest ORM for sql operation in #PHP ecosystem in my opinion. I want to talk about writing custom #dql functions for doctrine.

Read more...

I don't like to install servers on my local and run these as a systemd service. This is why i am a big fan of the Docker.

But sometimes i just want to use servers as a specific app. Without install system-wide.

You know that, as instance; when you install #postgresql, it is create a user, installs files to your root directories, changes the ownerships and creates service files bla bla bla.

Read more...

tldr; NO!, of course not!


The first question is what is the problem which trying to be solved by IMs.

I believe that the problem is connectivity. So clear enough. All IM brands are tries to solve connection problem between people. People wants to reach each other whenever they want. This is all about “EVOLUTION”, ehe, ehe, ehe.

Read more...

Kendi dünyamda gözlemlediğim kadarıyla feminizmin ne olduğunu kadınlardan daha çok erkeklerin anlaması gerekiyor. Erkeklerin anlayabilmesi de birilerinin tekrar tekrar ve farklı diller kullanarak anlatmasından geçiyor sanırım.

Ayrıcalığa alışmış olana eşitlik zulüm gelir.

Feminizm Nedir?

Feminizm, tek bir şekilde açıklanması zor olsa da en ortak paydası Toplum içerisinde, kadınların erkeklerle eşit muamele görmesi çabasında bulunmaktır. Feminizmin tek ve genel şekilde açıklanamıyor olmasının sebebi ise birbirinden çok farklı fikirsel tabanlar barındıran feminizmler bulunmasındandır.

Read more...

Bir kaç ay öncesinde sosyal medya hesaplarımı kapatıp, hem biraz kafa dinleyeyim hem de daha fazla üreteyim gibi bir şey düşünmüştüm.

Hesapları kapattıktan sonra haliyle belli bir döngünün dışına çıkılıyormuş. Bu da toplumsal üretim döngüsü. Bu süreçte tek yapabildiğim çalıştığım şirketin işleriyle ilgilenmek ve tatil yapmak oldu.

Aslında çok fena olmadı bir ara vermiş olduk. Fakat yazıp üretebilmek için üretim-tüketim döngüsünün çok da dışına çıkmamak lazım sanırım. En nihayetinde sosyal varlıklarız. Teknoloji de artık sosyalliğimizi dijitalleştirdiği için çok da direnmemek lazım.

Şimdilik bu konudaki fikirlerim böyle. Bakalım bir süre sonra ne olacak.

Twitterda aynı isimde twitter.com/delirehberi hesabında olacağım. Diğer mecralara bulaşmayı şimdilik düşünmüyorum. Mümkün oldukça teknik paylaşımlar yapmaya çalışacağım.

Takiplerinizi bekleriz.

Beni özleyin anacım, byeeee

#tr

Geçen yıl ilk etkinliğini gerçekleştirdiğimiz Haskell Türkiye topluluğun ikinci etkinliğini de online olarak gerçekleştirebildik. Youtube'dan izleyebilirsiniz.

#youtube #haskell #haskellturkiye

başlıkta türkçe kelime olmaması ne acı.

Yaklaşık 2 hafta kadar önce bir mouse aldım. Bununla ilgili deneyimlerimi paylaşacağım.

Read more...

Şu yıla kadar 31 farklı Emre yaşadı varsayıyorum. Hepsinin hayatı başkaydı, üst üste katmanlı yaşadılar, ancak hep ayrı kişilerdi. Sonraki gelen, öncesinin sorumluluğunu aldı hep ancak önceki sonrakileri tahmin bile edemedi. Yol karmaşıklaştı giderek.

Read more...